ЦЕЛИ:

Клуб “Вело Царево”, се учредява за извършване на дейност в обществена полза, с основен предмет на нестопанска дейност организиране на дейности за постигане на следните цели:
да популяризира велосипедния транспорт в населени места като НЕИЗБЕЖЕН И ЖИЗНЕНО НЕОБХОДИМ, ЕКОЛОГИЧЕН, ЗДРАВОСЛОВЕН, ФИНАНСОВО ИЗГОДЕН;

Работи за осъществяване на регламентираните законови права и изграждане на съответната инфраструктура, съобразно действащите в Република България норми за планиране и проектиране на комуникационно-танспортни системи на населените места;

Работи за безопасността на велосипедистите;

Представлява членовете на Сдружението пред органите за местно самоуправление и държавните институции и да защитава техните права и интереси;

Защитава интересите на всички жители на община Царево и други общини, които използват велосипеда като транспорно средство, за спортни цели и/или развлечение;

Генерира идеи и участва в програми на Европейския съюз за изграждане на велосипедни алеи, както в населените места, така и в зоните за краиградски одих, а постепенно и между селищата.

Организира срещи и мероприятия с цел популяризиране на велосипедното движение;

Да превърне Царево във най-велосипедната община на югоизточното черноморие;

Организира спортни събития;

Участва, партнира и спомага в организирането и провеждането на други колоездачни дейности.

Комуникира с органите на местната власт.

Осъществяване на контакти с компетентните органи на местната, регионалната и държавната власт;

Участие в проекти и дейности, свързани с осъществяването на целите му;

Организиране семинари, симпозиуми, конференции, дискусионни срещи и други;

Разработване и предлагане на стратегии за развитие на гр.Царево във връзка с изпълнението на идеите на клуба.

Осъществяване на контакти с Регионалния инспекторат по образование, във връзка с обучението на подрастващите чрез извънкласни форми за безопасност на движението.

Осъществяване на контакти с медиите за постигане целите на клуба.

Клуба ще извършва допълнителна стопанска дейност, приходите от която могат да се използват само за постигане на определените цели на клуба.

Клуба не разпределя печалба.